architectural design

 
 
Appartementen
  POUILLAERTGANG

ontwerpen & aanvragen:   2006-2010
uitvoering:                        nog te bepalen

 

bouw van 17 appartementen langs de Zuster Bernardastraat & 11 passieve rijwoningen aan de Pouillaertgang

na de afbraak van de serres (vergund BH/2007/267 dd. 19/11/2007 en reeds uitgevoerd), de woningen aan de Pouillaertgang (vergund BH/2007/291 dd. 04/12/2007 en reeds uitgevoerd), de afbraak van woning nr. 49 (vervallen vergunning BH/2008/103 dd. 30/05/2008) en de afbraak van de 2 resterende woningen (45 & 47 – begrepen in deze aanvraag) zal er een appartementsgebouw opgericht worden aan de Zuster Bernardastraat en rijwoningen langsheen de nieuwe privé-weg (aanvraag inbegrepen in dit dossier), waarbij er met de volgende zaken rekening wordt gehouden :

 • er is een ondergrondse garage voorzien met 47 garages en/of staanplaatsen voor 28 woongelegenheden, als ook 15 parkeerplaatsen langsheen de nieuwe privéweg.
 • er wordt ook voldoende groenaanplanting voorzien, de bestaande betonnen afsluitingen met de aangelanden van de August Demaeghtlaan, die voorheen paalden aan serre constructies, zullen vervangen worden door een haag en zullen zicht hebben op de groenzone in de aanpalende nieuwe tuinen, hetgeen een aangename visuele en groene inplanting versterkt; alle aanplantingen worden voorzien in het eerste plantseizoen na uitvoering van de werken;
 • de groendaken (daken passiefhuizen), dewelke samen met de groenelementen op het grondoppervlak een stijging van het groen inhouden ten opzichte van de initiële situatie (zie serres op luchtfoto), zorgen ook voor een maximale verdamping van het regenwater zodat er minder regenwater moet afgevoerd worden;
 • door de toegang tot de nieuwe Pouillaertgang zo ver als mogelijk van het kruispunt met de August Demaeghtlaan en de Zuster Bernadastraat te voorzien, wordt de veiligheid in deze laatste niet in het gedrang gebracht;
  • na de afbraak van de serres en de woningen zal er een nieuwe privé-weg worden aangelegd om daarna een nieuw appartementsgebouw op te richten aan de Zuster Bernardastraat en rijwoningen in de Pouillaertgang, waarbij er met de volgende zaken rekening wordt gehouden :
   • door zijn bestemming, vormgeving en materiaalgebruik is het voorgestelde project in harmonie met de omgeving, en komt de goede ordening van het gebied niet in het gedrang.
   • de rijwoningen behouden een verticale opdeling om het aspect van een straatbeeld met rijwoningen te verkrijgen;
   • bij het appartementsgebouw worden in de gevel twee kleuren gevelsteen gebruikt (middengrijs & paars genuanceerd), aan de zijde van de Zuster Bernardastraat wordt het uitspringende volume uitgevoerd in Eternit Natura lichtgrijze vezelplaten uitgevoerd om aan te sluiten bij het kleurgebruik van de woningen in deze straat (overwegend donkerrood genuanceerd).
   • de afstanden tussen de nieuwe rijwoningen en de voorste & achterste perceelsgrenzen bedraagt overal minimum 10m (zie inplanting).

   Share